Grand Cayman

Bade med Rokker

Grand Cayman er øen hvor alting er som i US dog med et par væsentlige undtagelser: De kører i venstre side og de betaler ikke indkomstskat.

Vores ophold på øen var den 4/1-20 hvor gik i land i Georgetown. Om formiddagen var vi på tur hvor vi sejlede til Stingray City for at bade med rokker.

Om eftermiddagen gik vi en tur i George Town inden vi igen gik ombord på skibet.