Vi længes ud for at komme hjem

Udlængsel
Udlængsel handler om længslen efter det fremmede, det der giver os perspektiv til at forstå hvem vi selv er. Det er en længsel, vi kan prøve at stille på mange måder. Det meget nærliggende er at rejse ud i verden. Til fremmede lande, hvor folk ser anderledes ud og gør tingene på en anden måde. Og hvor et anderledes klima – koldere eller varmere – inviterer til at indrette sig på andre måder.
Alene det at holde ferie er et uderum. Den strukturerede hverdag afløses af noget andet, som vi selv skal vælge og fylde noget i. Og de gode ferier er dem, vi kan tage med os hjem som en lille ændring i hverdagen. Udlængsel handler nemlig også altid om hjemlængsel.                                                                                                                                                                                           “udlængsel.dk